Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

Troczka
Troczka
4448 7b6e 500
Reposted frombukoz bukoz viadiedrunk diedrunk
Troczka
Reposted frompleple pleple viavongoogen vongoogen

February 24 2015

Troczka
Troczka
3296 eb51
Reposted fromaunds aunds viasiostrzyca siostrzyca
Troczka
3837 2038 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viasiostrzyca siostrzyca
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viasiostrzyca siostrzyca
Troczka
Reposted frompl pl viasiostrzyca siostrzyca
Troczka
7955 7f7d 500
Reposted fromministerium ministerium viasiostrzyca siostrzyca

February 06 2015

Troczka
Niech ci to zawsze stoi w pamięci, że wszystko to, co się dzieje, działo się już przedtem. (...) Wszystko to bowiem było tym samym, tylko osoby były inne. 
— Marek Aureliusz
Reposted fromheyjude heyjude viacytaty cytaty

January 30 2015

Troczka
I ja się zakochałam tak potwornie, że np. poprosiłam go do tańca - to była piosenka "Gdy tańczę z tobą to świat się uśmiecha'' i on mi odmówił. Ja natychmiast postanowiłam popełnić samobójstwo. I pamiętam, że postanowiłam truć się gazem (...) puściłam gaz i postanowiłam pożegnać się z życiem. I wtedy moja mama zawołała "Agnieszka" czy tam "Agusiu, zupa na stole". I ja wyjęczałam umierającym głosem syreny: "Ale jaka?". I usłyszałam z kuchni: "Pomidorowa". Postanowiłam przed śmiercią jeszcze zjeść jeden posiłek i jakoś mnie ta zupa na tyle wzmocniła, że do tej pory żyję.
— A.Osiecka
Reposted fromvickytoria vickytoria viasiostrzyca siostrzyca
Troczka
6609 a503
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasiostrzyca siostrzyca

thisisradioactive:

When you make a reference and someone actually gets it

image

Reposted frombwana bwana viasiostrzyca siostrzyca
Troczka
5941 409e
Reposted fromconstantine constantine viasiostrzyca siostrzyca
1730 f00e
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder
Troczka
2672 a9f3
Reposted fromvolldost volldost viaelchupacabra elchupacabra
6149 f236 500
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder
Troczka
I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.
— Anna Frankowska
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl